SPONZOŘI

aneb bez nich by to nešlo...

Prostor pro reklamy sponzorů přímo na festivalu bude vyčleněn v blízkosti pódia. Loga sponzorů budou uvedena i zde, na webových stránkách, a to nejen po dobu trvání festivalu.

Sponzorské dary budou použity na financování produkce.


VŠEM SPONZORŮM VELMI DĚKUJEME!!!

Hostinec Na Růžku
Dubné 14 


DCD IDEAL, spol. s r. o.

www.dcd-ideal.cz


Obec Dubné

www.dubne.cz 

Obec Lipí

www.lipi.czEuroform CZ, s. r. o.
Čakovec 21
373 84 DubnéLuboš Horňák 

Kaliště u Lipí 56

www.hornak-omitky.cz

Obec Kvítkovice

www.kvitkovice.cz

META skladovací technika s. r. o.
Rudolfovská 742/171
370 01 České Budějovice

www.meta-online.com

Akce je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.


           Milan Trinkl truhlářství

          Dubné 165
          373 84 Dubné 

Luboš Horňák